Zastępstwa w dniu 11.03.2020 środa
Beata Banasiewicz
lekcja opis zastępca uwagi
3 4 bT - Język polski, 39 Barbara Drożyńska-Glibowska za nieobecny oddział, matem, 39
4 1 eTH - Język polski, 40 Aleksandra Czapnik za nieobecny oddział, j. ang
5 1 eTH - Język polski, 40 Maria Szarkowicz-Piasny za nieobecny oddział, j. niem
6 1 dRI(2) - Język polski, 42 Krystyna Piszczek zaj. z wych
7 1 dRI(2) - Język polski, 40 Adam Mocny WF, ed. prozdr.
       
Agata Brodzińska
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 dT(2) - Uczniowie przychodzą później   na 2 godz.
2 4 dT(2) - Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający, 55 Teresa Strojna matematyka
3 4 dT(1) - Złączenie grup   zaj. z wych, MS, s.56
5 4 cT - Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający, Witold Synowiec WF
6 4 cT - Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający, 37 Rafał Krawczyk zaj. z wych
       
Maryla Cichacka
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 bT(1) - Uczniowie przychodzą później   na 2 godz.
3 1 eP(1) - Uczniowie przychodzą później   na 4 godz.
4 4 bT(1) - Złączenie grup   WF, WS
5 4 bT(1) - Złączenie grup   r_ang, s. 101, CZ
6 1 eP - Język angielski zawodowy, 39 Adam Mocny WF, ed. prozdr., AM, s. 39
       
Anna Hajduła
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 aEH - Uczniowie przychodzą później   na 3 godz.
2 1 aEH - Uczniowie przychodzą później   na 3 godz.
3 1 bT - Język polski, 55 Teresa Strojna matematyka, 55
4 1 cTI - Język polski, 42 Joanna Kurek za nieobecny oddział, j. ang.
6 1 dRI(1) - Złączenie grup   zaj. z wych, KP
7 1 dRI(1) - Złączenie grup   Wf. ed. prozdr.,AM
       
Alicja Kajda
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 eTE(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1 cTI(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Barbara Kowalik
lekcja opis zastępca uwagi
6 4 dT(2) - Złączenie grup   WF, WS
7 2 aTE(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Joanna Kurek
lekcja opis zastępca uwagi
6 4 dT(1) - Język angielski, Witold Synowiec WF
7 2 bTE(2) - Złączenie grup   r_ang, s.90, CZ
       
Dominika Natkaniec
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 eTE(1) - Uczniowie przychodzą później   na 2 godz.
2 1 eP - Uczniowie przychodzą później   na 3 godz.
3 1 dIR(2) - Bezpieczeństwo i higiena pracy, 14 Aleksandra Czapnik j. ang
4 3 aaT(2) - Wychowanie fizyczne, MOSIR Maria Beszterdo WF
       
Zenon Ptak
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 aTE - Religia, 10 Dagmara Winiarczyk-Wiśniewska j. ang.
4 1 bT - Religia, 55 Tomasz Lis fizyka
5 1 cI - Religia, 39 Agata Brodzińska-S za nieobecny oddział, j. niem.
6 1 dIR - Religia, 10 Jolanta Kula matematyka
7 1 aEH - Religia, 37 Witold Synowiec WF, ed prozdr., WS
       
Izabela Trzciąkowska-Choczaj
lekcja opis zastępca uwagi
3 4 dT(2) - Wiedza o społeczeństwie rozszerzona, 56 Marcin Stawinoga zaj. z wych.
5 1 dIR - Wiedza o społeczeństwie, 15 Marcin Piątek geografia, s.15
8 3 aaT(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
W_MM W_MM
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 cTE - Sieci komputerowe, 10 Mikołaj Murat sieci komp.
2 2 cTE - Sieci komputerowe, 10 Mikołaj Murat sieci komp.
3 1 dIR(1) - Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy, 83 Mikołaj Murat przyg. stan.
4 1 dIR(1) - Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy, 83 Mikołaj Murat przyg. stan
       
W_TL W_TL
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 dRI(1) - Pracownia naprawy urządzeń techniki komputerowej, 83 Tomasz Lis pr.napr.urz
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN